Právě se nacházíte:

Soukromá střední škola MAJA

Již 20 let působíme v Mladé Boleslavi. Naše soukromá střední škola MAJA, s.r.o. je nejstarší soukromou školou v regionu. Škola, původně založená v Dobrovici roku 1992 jako rodinná škola, se krátce po svém vzniku přemístila do Mladé Boleslavi, především se však vyprofilovala jako škola zcela jiného typu. Výuka se orientuje jak na studijní obory, tak na obory učební. 

Mezi tradiční obor patří Hotelnictví a turismus. Tento obor jsme inovovali a rozšířili o management sportu a zážitkovou turistiku, jenž je určen hlavně sportovně nadaným žákům, kteří se chtějí v této oblasti rozvíjet a skloubit tak svého koníčka, sport, se seriozním povoláním.

Žáci mají zařazen do učebního plánu vyšší počet hodin tělesné výchovy, škola spolupracuje s florbalovou akademií, s tenisovým trenérem a máme v plánu, pokud bude zájem, zařadit i výuku základů golfu. Výuka dvou jazyků dává předpoklad pro široké uplatnění v cestovním ruchu. Studenti u nás mohou dle své volby studovat i ruský jazyk, který začíná být čím dál více žádanějším. 
 
Během studia žáci vykonávají praxi na vybraných pracovištích, v rámci programu Leonardo da Vinci nabízíme studentům zahraniční stáže v zajímavých destinacích. Snažíme se je umístit v takových hotelových zařízeních, která přispějí k profesnímu rozvoji studentů. Jedná se o čtyř a pětihvězdičkové hotely s náročnou klientelou. Vybraní studenti tak pobývali na stáži v úžasném pětihvězdičkovém komplexu hotelů Gloria Hotels a Resort s golfovým klubem na Turecké riviéře, v Itálii a Sardinii. V současné době jsou naši nejlepší studenti na tříměsíční stáži v hotelu Kempinski na Štrbském plese ve Vysokých Tatrách.
 
Obor Hotelnictví a turismus je zajímavým a žádaným oborem, jehož absolventi najdou široké uplatnění ve stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Rozšířením oboru o management sportu a zážitkovou turistiku chceme reagovat na požadavky trhu práce, kdy stále větší procento návštěvníků různých rekreačních zařízení chce strávit aktivní dovolenou. Absolvent našeho oboru bude moci svým klientům tuto možnost nabídnout – naplánuje, připraví, zorganizuje, provede kalkulaci a sám se těchto aktivit zapojí. Gastronomické dovednosti a znalosti jsou také dobrým základem pro rodinný život.
 
Dlouholetou tradici má i čtyřletý maturitní obor Kosmetické služby. Praktická výuka probíhá v moderně zařízeném kosmetickém salonu v budově školy ve Viničné ulici. Spolupracujeme s celou řadou kosmetických firem, které zároveň provádejí i proškolení v nových technologických postupech péče o tělo. V rámci studia všichni studenti získají osvědčení provozovat živnost kosmetičky, pedikérky, manikérky, masérky. K těmto základním osvědčením si mohou studenti ještě za výhodné ceny přikoupit speciální kurzy dle nabídky spolupracujících firem a dle svých zájmů, např. masáže lávovými kameny, medové a lymfatické masáže, speciální ošetření nehtů metodou P- shane, gelové a akrylátové nehty, zhuštění a prodlužování řas, trvalá na řasy atd. 
 
Každoročně na jaře a na podzim naši studenti oboru kosmetička a kadeřnice jezdí na Mezinárodní veletrh kadeřnických a kosmetických služeb Beauty, který se koná v Praze. Příprava na budoucí povolání probíhá i na odloučených pracovištích, kde žáci absolvují souvislou odbornou praxi. Studenti zde získávají širší vhled do problematiky péče o tělo, seznámí se s přístrojovou technikou, novými postupy, které jsou specifické pro každou kosmetičku. Přístrojová technika začíná být důležitým doplňkem v péči o tělo a klientky ji pomalu začínají vyžadovat.
 
Škola nabízí za příjemné ceny kadeřnické a kosmetické služby široké veřejnosti. Pod odborným vedením mistrových odborného výcviku provádějí studenti úkony, které se naučili, a tak v praxi ověřují svoji zručnost, učí se komunikovat s klientem a zdokonalují se v naučených činnostech. 
 
Stěžejním a již tradičním oborem je tříletý učební obor Kadeřník. Žáci již od prvního ročníku chodí střídavě týden do školy a týden na praxi do našeho školního kadeřnictví. Kadeřnice a kosmetičky spolu úzce spolupracují. Vždyť vzhled – nalíčení a účes - je pro každou ženu nejdůležitější! Žáci společně jezdí na soutěže, a i když soutěží ve svých kategoriích, např. v účesové tvorbě, tak kosmetičky vypomohou líčením, a obráceně. Spolupráce s firou Wella je již dlouholetá - firma proškoluje naše mistrové, seznamuje je s novými technologickými postupy a trendy. Žáci si mohou koupit materiál i speciální školení, např. prodlužování vlasů za zvýhodněné ceny.
 
K dalším oborům, které nabízíme, patří obor Sociální činnost. Je zaměřený jak na práci sociálního pracovníka v terénu, tak na práci administrativní. Je to obor, který má budoucnost. Pracovníků v sociálních službách bude třeba čím dál tím více. Naše škola spolupracuje s celou řadou sociálních zařízení, ať už to jsou speciální mateřská školka, centrum pro zdravotně postižené, centrum seniorů atd. V těchto zařízeních naši studenti absolvují odborné praxe a studenti ostatních oborů jim pomáhají při přípravě různých akci, např. Dne dětí, přípravě vánočních programů a besídek atd. Tradici má i dobrovolnická činnost. 
 
Nejmladším oborem je Předškolní a mimoškolní pedagogika. V letošním roce nám budou maturovat první maturanti tohoto oboru. Myšlenka otevřít tento nový obor se zrodila na základě poptávky po učitelkách mateřských škol a absence tohoto učebního oboru v regionu. Počáteční úskalí se zavedením tohoto oboru a zajištěním kvalitních vyučujících jsme snad už překonali, dokonce vznikl školní pěvecký sbor složený právě ze studentů výše zmíněného oboru. Žáky práce baví, jednodenní učební praxe je tak připravuje po praktické stránce na budoucí povolání. Získané dovednosti a pozorování dětí, jejich projevy, dovednosti a znalosti v určitém školním věku si studenti dokumentují a získané poznatky využívají v teoretických hodinách. 
 
Proto také připravujeme otevření školky, která bude zároveň sloužit k výuce našich studentů. Pod pedagogickým vedením si žáci budou moci ověřit pedagogické postupy výuky různých dovedností. Plánujeme zařadit výuku anglického jazyka a hru na flétnu.
 
V rámci mimoškolní činnosti spolupracujeme s Kulturou města Mladá Boleslav, a.s., kde vypomáhají naši studenti se zajištěním programu při různých kulturních akcích v Mladé Boleslavi. Poslední akcí byla Slavnost duchů, pořádaná na Staroměstském náměstí. 
 
Všechny výše zmíněné obory otvíráme i ve formě pomaturitního jednoletého denního zkráceného studia.
 
Zájemcům nabízíme rekvalifikační kurzy Holičské a kadeřnické práce, Kosmetické služby, Pedikúra a Manikúra. Zde vycházíme maximálně vstříc všem rekvalifikantům tím, že se praktické činnosti mohou učit v našich salonech dle svých časových možností a docházet na výuku kterýkoliv den v týdnu od 7.00 - 19.00 hod. Teprve poté, když jsou řádně připraveni, vykonají rekvalifikační zkoušku.
 
V současné době máme ve schvalovacím řízení nový obor, jejž chceme otevřít pro žáky, kteří jsou vedeni v pedagogicko - psychologické poradně. Jde především o žáky s různými DYS poruchami. Po konzultaci s úřadem práce, ale i díky letitým zkušenostem víme, že tito studenti mají často velké problémy, pokud jsou zařazeni mezi studenty bez omezení. Velkým problémem bývají hlavně jazyky. Chceme vyjít vstříc těmto vycházejícím žákům ze základních škol a nabídnout jim obor Stravovací a ubytovací služby. Jedná se o obor s absencí jazyků. Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník ve stravovacích službách, při výrobě pokrmů jako kuchař, dále například v provozovnách rychlého občerstvení, při přípravě pokrmů. V souvislosti s ubytovacími službami absolvent najde uplatnění např. při úklidu pokojů a dalších prostorách ubytovacího zařízení, při vykonávání drobné údržby a služeb spojených s ubytováním hostů. Jedná se tedy zejména o práci pokojské, vrátného, nosiče zavazadel atd.
 
Přestože práce s těmito dětmi ve školách a v rodině bývá náročná, často se jedná o žáky s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí. Při včasném podchycení a správném vedení lze jejich obtíže postupem času úspěšně zmírnit,  dokonce v dospívání zcela eliminovat.
 
Jsme soukromá škola, která se snaží aktivně fungovat i v období, kdy nastal výrazný úbytek žáků, kdy se školy slučují, aby přežily, a kdy ekonomická situace některých rodin je špatná. V konkurenčním prostředí škol mají státní školy výraznou výhodu hlavně v tom, že studenti nemusí platit školné. 
Všem budoucím studentům vstupujícím do prvních ročníků proto nabízíme toto zvýhodnění. Pokud jsou rozhodnuti v naší škole studovat a dají nám svoji důvěru, tak jako odměnu od nás získají poloviční školné (jediná podmínka je zaplacení tohoto polovičního školného do 19. 4. 2013). V přepočtu vyjde školné na necelých 38 Kč na den. 
 
Studentům vyšších ročníků nabízíme stejné zvýhodnění - odměnu za výborné studijní výsledky. Žáci, kteří získají na konci školního roku vyznamenání, zaplatí v dalším školním roce školné poloviční.
 
Jsme menší škola, ve třídách máme přibližně 16-20 žáků, což je výhoda při výuce, neboť se můžeme individuálně věnovat slabším, nebo naopak nadanějším studentům. Děláme všechno pro to, aby výuka byla kvalitní a na úrovni, abychom v konkurenčním prostředí obstáli. V současné době pracujeme na otevření nové počítačové učebny, pro rodiče jsme zavedli vstup a náhled do klasifikace svých dětí. Snažíme se, aby komunikace mezi školou a rodiči byla co nejintenzivnější a abychom již v zárodku zachytili event. výskyt např. záškoláctví nebo jiných patologických jevů.
 
Jsme tu především pro naše studenty, chceme je něco naučit, předat dovednosti a znalosti. 
 
A děláme všechno pro to, aby jim bylo u nás dobře, ale zároveň aby byli dobře připraveni pro své budoucí povolání a v životě obstáli.