Zápisy se blíží a Speciální základní škola je v úzkých

Mladoboleslavskou Základní školu speciální (ZŠS) opustí na konci školního roku jediný žák. Deset dalších už má do tohoto vzdělávacího zařízení doporučení a v dubnu přijdou k zápisu. Škola ale dostala ze stávajících prostor výpověď a hrozí jí, že bude muset odmítat.  

Ve škole nastupují desetiletou povinnou školní docházku děti s různým stupněm postižení – jen z autistů jsou sestaveny dvě ze zdejších sedmi tříd, ale dochází sem i řada dětí z těžkou mozkovou poruchou, jejichž integrace do běžných základních škol není možná. Celkem do zařízení každý den míří kolem pět desítek dětí, které se pod individuálním vedením pedagogů snaží využít svůj potenciál a stát se platnými členy společenství.

Místo nové třídy, o kterou škola vloni oficiálně požádala Centrum 83 (poskytovatel sociálních služeb lidem s mentálním či kombinovaným postižením), se kterým se dělí o prostory jak v bývalé dětské nemocnici, tak v areálu ve Václavkově ulici, se ale dočkala výpovědi. Ředitelka Centra 83 Luďka Jiránková však už dříve potvrdila, že výpověď je třeba vnímat jako zdvižený prst směrem ke zřizovateli – Centrum by rádo rozšířilo své služby o celoroční domov pro lidi s mentálním postižením, který by byl pro rodiče zdejších klientů jistotou, že až tu oni nebudou, o jejich děti bude postaráno a nebude to v uzavřeném ústavu kdesi na okraji společnosti.

Situaci teď musí rozřešit Středočeský kraj, který je zřizovatelem obou institucí. Ten ale v Mladé Boleslavi žádné vyhovující prostory, kam by se ZŠS mohla přestěhovat, nemá. Podobně je na tom město. To se sice snaží hledat řešení problému, ale zatím neúspěšně – zvažované stěhování do prostor základní školy Na Celně není možné opět z kapacitních důvodů, o přizpůsobení prostor hotelu na zimním stadionu také nikdo nerozhodl. Situaci komplikuje i skutečnost, že speciální základní školy nedosáhnou na dotace z EU. Kraj sice může výpověď smést ze stolu, ale tím nevyřeší problém s chybějící třídou.

„Zápis u nás proběhne 7. dubna a do té doby musíme vědět, na čem jsme. Pokud nebudeme moci otevřít novou třídu, přijmeme jedno, maximálně dvě děti, pokud dostaneme další výjimku," shrnuje Gabriela Solničková, ředitelka ZŠS.

Pro rodiče odmítnutých dětí by to znamenalo dojíždění do některého z jiných zařízení tohoto typu – přestože na Mladoboleslavsku fungují speciální třídy, nejbližší speciální základní škola, která je připravena i na děti s těžkým postižením, je v Poděbradech.