Řízení o výrobě s naftalenem v Benátkách n. J. pokračuje

Firma Carborundum Electrite, která chce v Benátkách nad Jizerou postavit kontroverzní zařízení na výrobu brusných kotoučů, musí do konce září opravit neplatné předpisy v projektové dokumentaci a doložit další chybějící dokumenty stavebnímu úřadu v Mladé Boleslavi. Po tomto datu bude stavební řízení pokračovat, nebo se v případě nedodání dokumentů pozastaví. ČTK to řekla mluvčí Mladé Boleslavi Hana Koišová. 

Závod rakouské společnosti Tyrolit, která patří do skupiny Swarovski, hodlá ve městě vyrábět porézní kotouče. Kuličky naftalenu se při zahřátí z kotoučů vypaří, výpary je pak třeba jímat a pálit. Naftalen je na seznamu potenciálních karcinogenů a může poškodit lidské orgány, vyvíjející se plod a je toxický pro vodní organismy. Firma začala v minulosti stavět zařízení na výrobu porézních kotoučů bez stavebního povolení a v březnu 2013 požádala o dodatečné povolení stavby. Stavební úřad v Benátkách nad Jizerou zastavil stavební řízení kvůli nedostatečné dokumentaci. 
    
Firma loni úřadu podala novou žádost o stavební povolení. Stavební úřad v Benátkách nad Jizerou předal letos v dubnu celý spis stavebnímu úřadu v Mladé Boleslavi. "Firma má například doplnit stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, u nichž skončila platnost, autorizaci požárněbezpečnostního řešení oprávněnou osobou, opravit neplatné předpisy v textové části projektové dokumentace nebo doplnit situační výkresy," uvedla Koišová. 
    
S plány firmy nesouhlasí někteří místní obyvatelé a občanské spolky Benátky sobě a Arnika. Obávají se například možného úniku naftalenu do okolí. Bojí se také toho, že kvůli zápachu z nové výroby nebudou moci větrat, protože naftalen zapáchá už při nízkých koncentracích. 
    
V továrně v Benátkách nad Jizerou pracuje zhruba 300 lidí, kteří vyrábějí několik druhů kotoučů nebo lanové pily pro stavebnictví. Většinu výrobků firma vyváží do zahraničí. 
 
zdroj: ČTK