Prevence je základem dobré péče o pohybový aparát

Vhodná prevence proti bolestem zad či kloubů by měla být nedílnou součástí každodenní péče o naše zdraví. Mnohem snazší a účinnější je totiž onemocnění předcházet, než jej následně léčit. Prevencí můžeme výrazně snížit riziko vzniku mnoha závažných onemocnění, omezit zdravotní problémy, nebo alespoň včas odhalit onemocnění, pokud již vzniklo.   

Oproti asijským zemím se v Evropě nezakořenil systém každodenního preventivního cvičení, které by pomáhalo snižovat negativní účinky současného životního stylu na náš pohybový aparát i celý organizmus. Témata, týkající se podpory a zachování zdraví či zdravého životního stylu se postupně stávají součástí vzdělávacích obsahů na různých typech škol. Mnohé státy také investují do celonárodních kampaní na podporu pohybových programů a zdravé výživy, která je nedílnou součástí úpravy životního stylu v rámci prevence. Ze zahraničí jsou již jasně viditelné výsledky těchto změn, ve statisticky nižším počtu výskytu některých onemocnění pohybového aparátu. To s sebou přináší také snížení nákladů na následnou léčbu.

Sedavý styl života
„V současné době převládá u většiny z nás sedavý styl života. Sedíme v práci, u počítače, v dopravních prostředcích, když přijdeme domů nebo sedíme u televize. Ovšem dlouhé a mnohdy nesprávné sezení v kombinaci s nedostatkem aktivního pohybu má za následek vznik různých onemocnění pohybového aparátu. Dokladem tohoto stavu jsou statisticky narůstající chronická onemocnění pohybového aparátu, jejichž vznik je podstatně ovlivněn především životním stylem,“ vysvětluje MUDr. Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Prevence je základ
Také v procesu vzdělávání lékařů se jen velmi málo pozornosti věnuje právě tématu prevence zaměřené na pohybový aparát. Lékaři nejsou zvyklí edukovat pacienty v preventivní péči a ani laická veřejnost není naučená se o sebe zatím příliš starat. V některých případech si lidé sami vyhledávají informace o možnosti prevence problémů pohybového ústrojí, většinou z různých zdrojů například na internetu. Následně navštěvují různé preventivní pohybové programy, kterých není mnoho, a jsou většinou za vlastní úhradu.

„Změna životního stylu, pravidelné preventivní cvičení a terapie jsou tím prvním, co může pro své zdraví udělat každý z nás. Navíc začít zdravě žít a aktivně se o sebe starat nás nestojí vůbec nic a do budoucna tak můžeme ušetřit čas i finanční prostředky, které bychom investovali do následné léčby,“ dodává MUDr. Michaela Tomanová.