Pokračuje solární boom, prověřování dodavatelů chybí

Zájem o fotovoltaiku v ČR neklesá. Podle dat Státního fondu životního prostředí ČR a Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) v prvním čtvrtletí 2023 meziročně stoupl počet žádostí o dotaci na fotovoltaiku trojnásobně. Na trhu s OZE kvůli zvýšenému zájmu spotřebitelů působí stovky dodavatelů, jejichž zkušenosti nebo kapacity plnit závazky vůči klientům se diametrálně liší. Slibované prověřování subjektů dodávajících tepelná čerpadla nebo fotovoltaické systémy ale ze strany státu chybí. Společnost Schlieger v tomto ohledu vyzývá k urychlené koncepční změně a hledá i vlastní řešení.

Podle dat Solární asociace bylo za loňský rok v tuzemsku zprovozněno bezmála 34 000 fotovoltaických elektráren (FVE), což je český rekord. Aktuální data naznačují, že letos ČR směřuje k pokoření tohoto solárního milníku. Zvýšený zájem o fotovoltaiku má ale i stinné stránky.

„Své služby v oboru OZE nabízejí zákazníkům stovky firem. Celá řada z nich je ovšem na trhu jeden nebo dva roky, některé i v řádů měsíců. A logicky nemají dostatek zkušeností, know-how, odborného personálu ani skladových zásob,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger.

„My jsme na trhu 13 let a loni jsme nainstalovali téměř 10 % všech FVE v republice. Aktuálně instalujeme 1200 fotovoltaických elektráren měsíčně, ale to nelze dělat bez kvalitního zázemí. Proto máme více než 100 montážních čet a skladové zásoby na šest měsíců dopředu v hodnotě 1,5 miliardy korun. Přijde nám ovšem zvláštní, že například právě personální a produktové zajištění dodavatelů stát jako garant dotací do OZE absolutně neřeší. Přitom prostředky, které stát prostřednictvím dotací do segmentu vkládá, jsou nezanedbatelné,“ uvádí Matějovič.

Například finance administrované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR do tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů, se jen za loňský rok blížily pěti miliardám korun.

„Za celý rok 2022 bylo proplaceno bezmála 9 900 žádostí o dotace na tepelná čerpadla v hodnotě 942 milionů korun. V případě dotací na fotovoltaiku pak bylo proplaceno téměř 20 000 žádostí v celkové hodnotě téměř 4 miliardy korun. Za nás je tedy jednoznačně v zájmu státu, aby v segmentu, který takto významně dotuje, figurovali solidní a fundovaní dodavatelé. Dlouhou dobu slýcháme, že by měl vzniknout ve spolupráci s oborovými organizacemi seznam prověřených dodavatelů. Těmto firmám by se zákazník pak nemusel bát svěřit finance za zakázku i její odbornou realizaci. Bohužel, tento seznam stále neexistuje,“ říká Matějovič.

V zahraničí je přitom dnes běžné, že dodavatelé v této oblasti musejí prokazovat svou odbornou způsobilost. Posuzována je jejich praxe, tedy počet realizovaných instalací, a samozřejmě jejich kvalita. Ta je hodnocena na základě výkonu jednotlivých instalací, kde výkonnější znamená náročnější na odbornou kvalifikaci, respektive kvalitu. U řešení akutní situace by to ale nemělo skončit. Skutečným problémem na trhu s FVE a tepelnými čerpadly je totiž nedostatek kvalifikovaných revizních techniků, ale i dalších odborníků.

Neustále se probírají problémy s dodavateli, jejich valnou část ale tvoří problémy personální. Na rozvoj OZE a skokový nárůst zájmu ze strany zákazníků nereaguje středoškolské vzdělávání. „Když jsme zjistili, že absolventům středních škol chybějí některé informace potřebné pro kvalifikovanou práci v našem odvětví, snažili jsme se nabídnout jednotlivě pomoc na některých školách,“ popisuje Matějovič komplikovanou situaci a dodává: „Ukázalo se ale, že v tomto ohledu bude třeba systémové řešení, které je plně v rukou MŠMT, respektive odborných pedagogických pracovníků. Než k tomu dojde, rozhodli jsme se situaci vyřešit koncem tohoto roku otevřením velkého školicího centra, které bude vychovávat naše vlastní Schlieger odborníky. Jeho kapacitu ale plánujeme nabídnout i pro potřeby široké odborné veřejnosti.“