Kvalita vzduchu na pracovišti má vliv na nemocnost

Kvalita vzduchu, který dýcháme v práci, je pro schopnost soustředit se, a tedy i výkonnost, mimořádně důležitá. Mnohé typy znečištění a také špatná ventilace místnosti mohou dokonce vést k dýchacím onemocněním či alergiím. Stejně tak k přenosu bakterií a virů včetně aktuálního onemocnění covid-19.

Syndrom nezdravých budov 

Kvalita pracovního prostředí, ve kterém trávíme mnoho času, rozhoduje o naší spokojenosti, výkonnosti, ale i nemocnosti. V souvislosti s tím se objevuje pojem tzv. nemocných nebo nezdravých budov, což jsou špatně navržené nebo nevhodně vybavené a udržované budovy, které negativně ovlivňují pohodu a zdraví těch, kteří v nich pobývají. Syndrom nezdravých budov způsobují mimo jiné faktory jako je vlhkost a s ní související výskyt plísní, špatná cirkulace vzduchu v budově nebo škodliviny, které se do vzduchu uvolňují, a to nejen při výrobě. 

„Kvalita vzduchu v pracovním prostředí rozhoduje o spokojenosti, ale i kondici zaměstnanců. Moderní kancelářské i výrobní budovy jsou většinou plně klimatizované, takže vnitřní atmosféra v budovách závisí na správném nastavení systémů vzduchotechniky. Řada lidí citlivě reaguje na to, když vzduch nemá požadované parametry, objevuje se u nich únava, poruchy soustředění, bolesti hlavy, pálení očí. V současné situaci k tomu přibývá ještě další hledisko – vzhledem k nutnosti minimalizovat riziko nákazy je třeba pravidelně měnit filtry vzduchotechniky. I když nebudou zdrojem kontaminace samy o sobě, mohou zanesené filtry způsobit snížení přívodu čerstvého vzduchu, a tím přispět ke zvýšení koncentrace virových částic v budově,“ říká Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group, která zajišťuje správu stovek budov.

Kvalita vzduchu ovlivňuje zdraví i výkonnost

Kvalita vzduchu, který dýcháme v práci, je pro naši výkonnost mimořádně důležitá, čistý vzduch je do jisté míry záruka dobrých pocitů a soustředění zaměstnanců. Aby se mohlo říci, že vzduch, který dýcháme, je kvalitní, doporučuje se hlídat objem vzduchu, který je do interiéru z vnějších prostředí přiváděný – ať už přirozeným větráním nebo prostřednictvím vzduchotechnického zařízení – ale také jeho vlhkost, prašnost, obsah CO2, a samozřejmě teplotu. Pro zimní období je doporučená teplota 22,5 °C, s ohledem na namáhavost vykonávané činnosti případně nižší a relativní vlhkost v rozmezí 40 až 60 %

V podmínkách České republiky je relativně častým problémem, zejména v budovách v centrech měst, i vysoký obsah prachových částic obsažených ve vzduchu, zvláště pokud se větrá přirozeným způsobem. Zajištění maximální čistoty prostředí a dobré kvality vzduchu je tak nyní jedním z trendů, při dovybavováni pracovišť se uplatňují moderní čističky vzduchu. „Ty umějí vzduch v místnosti zbavit prachových částic, ale také patogenů. Sofistikované filtrační materiály zachycují bakterie, aerosoly, dokonce i viry a zabraňují tak šíření infekčních onemocnění vzduchem v místnosti,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher a dodává: „Důležité je také nepodceňovat používání vhodných vysavačů. Nejúčinnější jsou profesionální vysavače, které disponují HEPA 14 filtrem s vysokým stupněm filtrace a separace. Tento filtr zadržuje i ty nejmenší částice, jako jsou aerosoly, bakterie a viry, včetně covid-19.“

Wellbeing jako součást firemní kultury

Wellbeing na pracovišti v posledních letech patří celosvětově k nejskloňovanějším tématům. Stále jasněji je vidět souvislost mezi spokojeností zaměstnanců a dlouhodobou prosperitou firmy. 

„Kromě vytvoření vstřícné atmosféry na pracovišti a nabídky benefitů zaměřených na zdravý životní styl či snazší skloubení soukromí a práce je důležitou součástí tohoto trendu i podoba firemních prostor s důrazem na kvalitu prostředí, ale také ekologii a udržitelnost,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.